За година дългът на подсектор „Централно управление" скочи двойно

В края на май вътрешните задължения са 6,242 млрд. лв., а външните 18,370 млрд. лв.

За година дългът на подсектор „Централно управление" скочи двойно

Снимка: Bloomberg

Коментари